טופס בקשת תמיכה

פרטים כלליים
האם הארגון המגיש הוא:
האם הארגון קיבל בעבר תמיכה מהפורום
עוסק מורשה בכרמיאל ו/או משגב
עמותה רשומה בכרמיאל ו/או משגב
אודות המיזם

הטופס נשלח בהצלחה