בקשות תמיכה

מידי שנה אנו מזמינים גורמים שונים בקהילה לבקש מימון לפרוייקטים, על פי הקריטריונים והמטרות של העמותה. העמותה תומכת מידי שנה במגוון פרוייקטים בקהילות כרמיאל ומשגב, עבור כל המגזרים והגילאים ובעיקר בפרוייקטים עבור נשים ונערות.

פרוייקטים לדוגמה

קבוצות כדורשת נשים וסופטבול נערות

מרכז קהילתי משגב

עידוד החינוך הטכנולוגי בקרב תלמידות חט"ב בכרמיאל ובמשגב - מונא חלל לשינוי

תכנית העצמה לנערות

פנימיית אשבל

מעגלי נשים בגיל הזהב

מרחבים

ריבועים של שלום

נשים עושות שלום

סדנה לבנות שירות לאומי במגזר הבדואי במשגב

מפעלות חינוך וחברה